Historia Ciechocinka jest bardzo długa, dlatego też wciąż możemy podziwiać zachowane elementy przeszłości. Mimo, że Kościół Parafialny w Ciechocinku nie jest obiektem datowanym na czasy średniowieczne, to jednak mimo to znajduje się on na liście ważnych zabytków architektury. Początki świątyni sięgają drugiej połowy XIX wieku – powstawała ona w latach 1873-1884. Zaprojektowana przez Edwarda Cichockiego […]