Historia Ciechocinka jest bardzo długa, dlatego też wciąż możemy podziwiać zachowane elementy przeszłości. Mimo, że Kościół Parafialny w Ciechocinku nie jest obiektem datowanym na czasy średniowieczne, to jednak mimo to znajduje się on na liście ważnych zabytków architektury. Początki świątyni sięgają drugiej połowy XIX wieku – powstawała ona w latach 1873-1884. Zaprojektowana przez Edwarda Cichockiego […]

Ciechocinek może poszczycić się piękną architekturą sakralną, oraz ciekawą historią jej powstania. Pierwszą budowlą, którą warto się zainteresować jest Kościół Parafialny w Ciechocinku, który został wybudowany według projektu Edwarda Cichockiego w latach 1873-1884. Był on jednak na początku kościołem filialnym parafii w Ryciążku. Dopiero poprzez dekret biskupa włocławskiego Stanisława Zdzitowieckiego Kościół został erygowany 8 maja […]