Historia Ciechocinka jest znacznie dłuższa, aniżeli historia funkcjonującego tam od ponad 175 lat Uzdrowiska. Mimo, że jest to stosunkowo niewielkie miasteczko, to jednak nie sposób zaprzeczyć, że posiada niezwykle ciekawą przeszłość. Średniowiecze i czasy nowożytne, aż do rozbiorów Polski Tereny obecnie należące do Ciechocinka były w zamierzchłych czasach zasiedlone przez mieszkańców osady i grodu kasztelańskiego […]